Danh sách tài khoản hộp thư công vụ

DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỘP THƯ CÔNG VỤ

 

STT

Họ và tên

Tài khoản

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Đồng Văn Lâm

dvlam@travinh.gov.vn

2

Lê Văn Hẳn

lvhan@travinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hoàng

nthoang@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

4

Nguyễn Văn Quyển

nvquyen@travinh.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Tâm

nttam@travinh.gov.vn

6

Phan Thị Bé Năm

ptbnam@travinh.gov.vn

7

Tô Ngọc Bình

tnbinh@travinh.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

8

Nguyễn Lê Thế Minh

nltminh@travinh.gov.vn

9

Lâm Văn Luôn

lvluon@travinh.gov.vn

10

Huỳnh Ngọc Sơn

hnson-vpub@travinh.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ

11

Trần Phạm Phú Quốc

tppquoc@travinh.gov.vn

12

Nguyễn Hoàng Sơn

nhson@travinh.gov.vn

13

Nguyễn Thị Ngọc Phướng

ntnphuong@travinh.gov.vn

14

Nguyễn Trường Tam

nttamth@travinh.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

15

Trần Thanh Phong

ttphong-vpub@travinh.gov.vn

16

Lâm Văn Tốt

lvtot@travinh.gov.vn

17

Hà Thu Phương

htphuong@travinh.gov.vn

18

Nguyễn Thị Náo

ntnao@travinh.gov.vn

19

Trần Huy Cận

thcan@travinh.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

20

Lý Thanh Trà

lttra-vpub@travinh.gov.vn

21

Trịnh Thị Lệ Quân

ttlquan@travinh.gov.vn

22

Lữ Thị Lan

ltlan@travinh.gov.vn

23

Trần Văn Ân

tvan-vpub@travinh.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP – NGOẠI VỤ

24

Lục Thị Tiến

lttien@travinh.gov.vn

25

Nguyễn Quốc Dũng

nqdung-vpub@travinh.gov.vn

26

Nguyễn Văn Dứt

nvdut@travinh.gov.vn

27

Lương Thị Mãnh

ltmanh@travinh.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thơm

ntthom@travinh.gov.vn

29

Nguyễn Thị Cẩm Tú

ntctu-vpub@travinh.gov.vn

30

Nguyễn Ngọc Bích Trâm

nnbtram@travinh.gov.vn

31

Lê Thị Diệu

ltdieu@travinh.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN – NỘI CHÍNH

32

Lê Hữu Toàn

lhtoan@travinh.gov.vn

33

Nguyễn Trường Giang

ntgiang-vpub@travinh.gov.vn

34

Trần Kim Luyến

tkluyen@travinh.gov.vn

35

Trần Thị Mỹ Linh

ttmlinh@travinh.gov.vn

36

Huỳnh Thị Huyền Trân

hthtran-vpub@travinh.gov.vn

37

Trần Văn Viễn

tvvien@travinh.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

38

Đào Thanh Lâm

dtlam-vpub@travinh.gov.vn

39

Đặng Thị Ánh Hừng

dtahung@travinh.gov.vn

40

Hà Minh Huệ

hmhue@travinh.gov.vn

41

Huỳnh Chí Linh

hclinh@travinh.gov.vn

42

Lê Thị Thu Thủy

lttthuy@travinh.gov.vn

43

Nguyễn Thị Thanh Trúc

ntttruc-vpub@travinh.gov.vn

44

Dương Hồng Thắng (Thắng Victory)

dhthang@travinh.gov.vn

45

Dương Thị Mỹ Tiên

dtmtien@travinh.gov.vn

46

Nguyễn Quang Tuyến

nqtuyen@travinh.gov.vn

47

Nguyễn Thị Thu Thảo

nttthao-vpub@travinh.gov.vn

48

Trần Thị Hồng Thúy

tththuy@travinh.gov.vn

49

Trần Thị Diệp

ttdiep@travinh.gov.vn

50

Thái Kim Ngân

tkngan-vpub@travinh.gov.vn

51

Trần Trọng Nhân

ttnhan-vpub@travinh.gov.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC – CÔNG BÁO

52

Lê Quang Long

lqlong@travinh.gov.vn

53

Lư Chí Thương

lcthuong@travinh.gov.vn

54

Đỗ Thị Bích Chi

dtbchi@travinh.gov.vn

55

Dương Minh Lê

dmle@travinh.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

56

Cao Văn Giảng

cvgiang@travinh.gov.vn

57

Dương Văn Nhanh

dvnhanh@travinh.gov.vn

HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA VP.UBND TỈNH

58

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

travinh@chinhphu.vn

vpubndtinh@travinh.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1585
  • Trong tuần: 20,778
  • Tất cả: 684,620