Danh sách tài khoản hộp thư công vụ

                                                 DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỘP THƯ CÔNG VỤ

STT

Họ và tên

Tài khoản

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Lê Văn Hẳn

lvhan@travinh.gov.vn

2

Lê Thanh Bình

ltbinh@travinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hoàng

nthoang@travinh.gov.vn

4

Nguyễn Quỳnh Thiện

nqthien@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

5

Nguyễn Văn Quyển

nvquyen@travinh.gov.vn

6

Phan Thị Bé Năm

ptbnam@travinh.gov.vn

7

Tô Ngọc Bình

tnbinh@travinh.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

8

Nguyễn Lê Thế Minh

nltminh@travinh.gov.vn

9

Lâm Văn Luôn

lvluon@travinh.gov.vn

10

Huỳnh Ngọc Sơn

hnson-vpub@travinh.gov.vn

11

Trần Hùng Cường

thcuong@travinh.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ

12

Trần Phạm Phú Quốc

tppquoc@travinh.gov.vn

13

Nguyễn Hoàng Sơn

nhson@travinh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Ngọc Phướng

ntnphuong@travinh.gov.vn

16

Nguyễn Trường Tam

nttamth@travinh.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

17

Trần Thanh Phong

ttphong-vpub@travinh.gov.vn

18

Lâm Văn Tốt

lvtot@travinh.gov.vn

19

Hà Thu Phương

htphuong@travinh.gov.vn

20

Nguyễn Thị Náo

ntnao@travinh.gov.vn

21

Trần Huy Cận

thcan@travinh.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

22

Lý Thanh Trà

lttra-vpub@travinh.gov.vn

23

Trịnh Thị Lệ Quân

ttlquan@travinh.gov.vn

24

Lữ Thị Lan

ltlan@travinh.gov.vn

25

Trần Văn Ân

tvan-vpub@travinh.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP – NGOẠI VỤ

26

Lục Thị Tiến

lttien@travinh.gov.vn

27

Nguyễn Quốc Dũng

nqdung-vpub@travinh.gov.vn

28

Nguyễn Văn Dứt

nvdut@travinh.gov.vn

29

Nguyễn Minh Vũ

nmvu@travinh.gov.vn

30

Lương Thị Mãnh

ltmanh@travinh.gov.vn

31

Nguyễn Thị Thơm

ntthom@travinh.gov.vn

32

Nguyễn Thị Cẩm Tú

ntctu-vpub@travinh.gov.vn

33

Nguyễn Ngọc Bích Trâm

nnbtram@travinh.gov.vn

34

Lê Thị Diệu

ltdieu@travinh.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN – NỘI CHÍNH

35

Lê Hữu Toàn

lhtoan@travinh.gov.vn

36

Nguyễn Trường Giang

ntgiang-vpub@travinh.gov.vn

37

Trần Kim Luyến

tkluyen@travinh.gov.vn

38

Trần Thị Mỹ Linh

ttmlinh@travinh.gov.vn

39

Huỳnh Thị Huyền Trân

hthtran-vpub@travinh.gov.vn

40

Trần Văn Viễn

tvvien@travinh.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

41

Đào Thanh Lâm

dtlam-vpub@travinh.gov.vn

42

Hà Minh Huệ

hmhue@travinh.gov.vn

43

Huỳnh Chí Linh

hclinh@travinh.gov.vn

44

Lê Thị Thu Thủy

lttthuy@travinh.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thanh Trúc

ntttruc-vpub@travinh.gov.vn

46

Dương Hồng Thắng (Thắng Victory)

dhthang@travinh.gov.vn

47

Dương Thị Mỹ Tiên

dtmtien@travinh.gov.vn

48

Nguyễn Quang Tuyến

nqtuyen@travinh.gov.vn

49

Nguyễn Thị Thu Thảo

nttthao-vpub@travinh.gov.vn

50

Trần Thị Hồng Thúy

tththuy@travinh.gov.vn

51

Trần Thị Diệp

ttdiep@travinh.gov.vn

52

Thái Kim Ngân

tkngan-vpub@travinh.gov.vn

53

Trần Trọng Nhân

ttnhan-vpub@travinh.gov.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC – CÔNG BÁO

54

Lê Quang Long

lqlong@travinh.gov.vn

55

Lư Chí Thương

lcthuong@travinh.gov.vn

56

Đỗ Thị Bích Chi

dtbchi@travinh.gov.vn

57

Dương Minh Lê

dmle@travinh.gov.vn

58

Mai Hữu Văn

mhvan@travinh.gov.vn

59

Lữ Thị Trúc Phương

lttphuong.ubtinh@travinh.gov.vn

60

Nguyễn Ngọc Trang Thanh

nntthanh@travinh.gov.vn

61

Đỗ Đoàn Phương An

ddpan@travinh.gov.vn

62

Nguyễn Thị Anh Đào

ntadao.vpub@travinh.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

63

Cao Văn Giảng

cvgiang@travinh.gov.vn

64

Dương Văn Nhanh

dvnhanh@travinh.gov.vn

HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA VP.UBND TỈNH

65

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

travinh@chinhphu.vn

vpubndtinh@travinh.gov.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 174
  • Trong tuần: 14,318
  • Tất cả: 1,435,065