Kết quả thực hiện hoạt động tháng 5/2020 đối với lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh

Đến cuối tháng 5/2020, thu hoạch thủy sản 17.485 tấn (sản lượng nuôi 9.965 tấn, sản lượng khai thác 7.520 tấn); nâng tổng số đến nay đã thu hoạch 72.874 tấn (sản lượng nuôi 40.524 tấn, sản lượng khai thác 32.349 tấn), đạt 31,32% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 1.042 tấn, cụ thể: Về nuôi trồng thủy sản, thả nuôi 6.679 ha, thu hoạch 9.965 tấn (2.312 tấn cá lóc, 868 tấn tôm sú, 4.246 tấn tôm thẻ chân trắng,...). Nâng tổng số đến nay đã thả nuôi 36.649 ha, thu hoạch 40.524 tấn (15.336 tấn cá lóc, 2.909 tấn tôm sú, 12.952 tấn tôm thẻ chân trắng,...), đạt 27,57% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 2.275 tấn, trong đó vùng nước mặn, lợ: Thả nuôi 143,9 triệu con tôm sú giống, diện tích 2.946 ha; 497 triệu con tôm thẻ chân trắng, diện tích 637 ha; 6,4 triệu con cua biển, diện tích 2.998 ha; thu hoạch 5.714 tấn. Nâng tổng số đến nay thả nuôi 1,069 tỷ con tôm sú giống, diện tích 16.852 ha; 2,237 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 3.585 ha; 178 triệu con cua biển, diện tích 15.474 ha; thu hoạch 17.893 tấn (cao hơn cùng kỳ 2.128 tấn). Vùng nước ngọt, thả nuôi 18,4 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 97,2 ha; thu hoạch 4.251 tấn. Nâng tổng số đến nay đã thả nuôi 64,5 triệu con tôm, cá giống các loại, diện tích 534 ha (cá lóc 40,8 triệu con, diện tích 88,6 ha); thu hoạch 22.632 tấn (cao hơn cùng kỳ 148 tấn). 

Mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh toàn đực - Lúa ở huyện Trà Cú

Về thủy sản khai thác, toàn tỉnh có 1.187 tàu cá được đăng ký (xóa đăng 01 tàu), tổng công suất 145.671 CV (253 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên), đã cấp phát và hướng dẫn ghi nhật ký khai thác thủy sản 154 tàu cá, sản lượng khai thác 7.520 tấn (792 tấn tôm). Nâng tổng số đến nay sản lượng 32.349 tấn (2.781 tấn tôm), đạt 37,75% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 1.234 tấn, trong đó: Khai thác nội đồng 3.430 tấn (370 tấn tôm) giảm 3,18% (hay giảm 113 tấn); khai thác hải sản 28.919 tấn (2.411 tấn tôm) giảm 3,73% (hay giảm 1.121 tấn so cùng kỳ).

Về thu mua, chế biến, các doanh nghiệp thu mua 630 tấn (tôm sú 28 tấn, tôm thẻ 590 tấn), chế biến 418 tấn, tiêu thụ 257 tấn, kim ngạch xuất khẩu trên 2,3 triệu USD. Nâng tổng số đến nay các doanh nghiệp thu mua 2.226 tấn (tôm sú 153 tấn, tôm thẻ 2.071 tấn), chế biến 2.393 tấn, tiêu thụ 1.323 tấn, kim ngạch xuất khẩu trên 12,57 triệu USD. Kiểm dịch 101,9 triệu con giống (1,5 triệu con giống tôm sú, 100,4 triệu con giống tôm thẻ chân trắng). Nâng tổng số đến nay đã kiểm dịch 472,5 triệu con giống (29,5 triệu con tôm sú, 443 triệu con tôm thẻ chân trắng).

Về phòng, chống dịch bệnh thủy sản, thu 22 mẫu giáp xác tự nhiên, 43 mẫu tôm vùng nuôi phân tích bệnh phẩm, kết quả: 01 mẫu mang mầm bệnh Hoại tử gan tụy, 01 mẫu mang mầm bệnh Đốm trắng và 17 mẫu giáp xác tự nhiên nhiễm virus gây bệnh đốm trắng…

Nhìn chung, với kết quả trên thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, như nắng nóng làm cho nhiệt độ tăng cao, môi trường ao nuôi biến động, sử dụng con giống kém chất lượng và người dân chưa áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật theo khuyến cáo tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển gây thiệt hại 106 triệu con tôm sú (chiếm 9,9% lượng con giống thả nuôi) với diện tích 677,7 ha và 573,9 triệu con tôm thẻ chân trắng (chiếm 26% lượng con giống thả nuôi) với diện tích 653,3 ha, tôm chết chủ yếu là bệnh gan tụy, đốm trắng, đỏ thân ở giai đoạn từ 25 - 40 ngày tuổi ở một số xã của huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải…

Vì vậy, kế hoạch của tháng tiếp theo tăng cường kiểm tra, quản lý tình hình con giống nhập tỉnh và các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung cấp con giống chất lượng; hỗ trợ duy trì và mở rộng diện tích nuôi thủy sản cả 03 vùng mặn - ngọt - lợ, nhất là mô hình nuôi tôm công nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ; tiếp tục quan trắc môi trường nước và thu mẫu giáp xác tại các tuyến sông đầu nguồn phân tích phục vụ nuôi thủy sản; khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi chăm sóc tốt đàn tôm, cá thả nuôi và thường xuyên theo dõi các bản tin thông báo kết quả kiểm tra giáp xác để chủ động quản lý ao nuôi; phân công cán bộ bám sát địa bàn để tư vấn, hướng dẫn người nuôi đạt hiệu quả, đồng thời hướng dẫn người nuôi cải tạo ao, hồ đúng quy trình, kỹ thuật; vận động nông dân thả nuôi rãi vụ với mật độ thưa để hạn chế dịch bệnh và tôm đạt kích cở lớn khi thu hoạch. Tăng cường vận động tuyên truyền, khuyến cáo chủ các tàu cá khai thác xa bờ lắp đặt thiết bị hành trình để được truy suất nguồn gốc, đủ điều kiện khi xuất khẩu.

                                                                                   NN (NN)

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1086
  • Trong tuần: 9,790
  • Tất cả: 324,560