Trà Vinh: Phê duyệt hỗ trợ thiệt hại do xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2019 - 2020 để khôi phục sản xuất nông nghiệp

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2483/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ảnh. Ruộng lúa của hộ dân huyện Châu Thành

Theo đó, hỗ trợ cho 28.023 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 07 huyện và thành phố Trà Vinh để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trong đó có 27.127 hộ sản xuất lúa bị thiệt hại; 309 hộ sản xuất rau màu, mía bị thiệt hại; 587 hộ sản xuất cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại. Với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại là 23.410,489 ha; trong đó, diện tích sản xuất lúa bị thiệt hại 23.062,118 ha (mức độ thiệt hại hơn 70% là 16.034,33 ha, mức độ thiệt hại từ 30 - 70% là 7.027,788 ha); diện tích sản xuất rau màu, mía bị thiệt hại 77,030 ha (mức độ thiệt hại hơn 70% là 48,62 ha, mức độ thiệt hại từ 30 - 70% là 28,41 ha); diện tích cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại 271,341 ha (mức độ thiệt hại hơn 70% là 240,062 ha, mức độ thiệt hại từ 30 - 70% là 31,279 ha).

Mức hỗ trợ đối với sản xuất lúa, rau màu, mía, nếu bị thiệt hại hơn 70% là 2.000.000 đồng/ha; nếu bị thiệt hại từ 30 - 70% là 1.000.000 đồng/ha. Mức hỗ trợ đối với sản xuất cây ăn quả lâu năm, nếu bị thiệt hại hơn 70% là 4.000.000 đồng/ha; nếu bị thiệt hại từ 30 - 70% là 2.000.000 đồng/ha. Tổng kinh phí hỗ trợ là 40.244.904.000 đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan, như: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trong việc thực hiện hỗ trợ trực tiếp đến các hộ sản xuất bị thiệt hại đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng, đúng chính sách và đúng mức quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, thống kê, rà soát, đánh giá thiệt hại và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại; sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực; tổ chức nghiệm thu hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định; riêng Sở Tài chính cũng được UBND giao nhiệm vụ là cân đối, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thành phố; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tại các huyện, thành phố theo đúng quy định và giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thẩm định, tính chính xác của số liệu báo cáo, đánh giá thiệt hại (diện tích, mức độ thiệt hại) và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo việc hỗ trợ thiệt hại đúng theo quy định; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại khôi phục sản xuất; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố trong việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định; kết thúc đợt hỗ trợ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định.

                                                                                                              NN (NN)  

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1528
  • Trong tuần: 10,232
  • Tất cả: 325,002