Trà Vinh: ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2030 

Chài kiểm tra tôm nuôi

Ảnh. NN(NN)

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công một số vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; cụ thể: Chủ động phòng, khống chế các bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi; chủ động phòng, khống chế các bệnh trên cá nuôi, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 8% tổng diện tích nuôi; chủ động phòng bệnh, khống chế bệnh trên nghêu, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 5% tổng diện tích nuôi; chủ động phòng bệnh, giám sát phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan trên diện rộng; ngăn chặn có hiệu quả một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, các bệnh mới nổi, nguy cơ xâm nhiễm vào tỉnh; xây dựng thành công ít nhất 10 cơ sở ATDB đối với một số bệnh nguy hiểm để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; khuyến cáo người nuôi học tập, áp dụng.

Các nội dung, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch gồm: Phòng bệnh và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành; kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản từ ngoài vào tỉnh; xây dựng một số vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản ATDB để phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản; tăng cường năng lực thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức...

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, để tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030.

                            NN (NN) - Nguồn Quyết định số 1345/QĐ-UBND 

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1791
  • Trong tuần: 20,984
  • Tất cả: 684,826