Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1446/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với những nội dung chính như sau:

Ảnh: Thùng đựng rác thải tại Khu Công nghiệp Long Đức

Mục tiêu Đề án:

Tăng cường năng lực quản lý, xử lý tại các bãi rác, bãi chôn lấp, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Khắc phục ô nhiễm môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đảm bảo không để phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm mới.

Xây dựng phương án, lộ trình thực hiện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cải tạo phục hồi môi trường các bãi rác đang hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; đóng bãi các bãi rác không còn khả năng tiếp nhận.

Đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 98,5%; khu vực nông thôn đạt 78 - 80%; sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường thay thế cho túi nilon khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ của các xã đã được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao.

Đổi mới công nghệ xử lý đến năm 2025: Tăng cường việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt, tiến tới sớm đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện (công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng) và nâng cao hiệu quả xử lý của các lò đốt rác hiện có.

Phạm vi thực hiện: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Các đối tượng khác như chất thải rắn nông nghiệp, chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế,… không nằm trong nội dung thực hiện của Đề án.

Phương hướng thực hiện:

Giai đoạn 2021 - 2025: Đóng cửa 09 bãi rác không còn khả năng tiếp nhận; nâng cấp, mở rộng, cải tạo, phục hồi môi trường 10 bãi rác để tiếp tục hoạt động; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải, xử lý hết năng lượng rác tồn đọng tại bãi rác thị xã Duyên Hải; Kêu gọi đầu tư xã hội hóa dự án nhà máy xử lý chất thải rắn phát điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Giai đoạn 2026 - 2030: Đóng cửa 06 bãi rác để thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Nâng cấp, mở rộng, cải tạo 04 bãi rác, nhà máy; Mở rộng phạm vi xử lý đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 06 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động.

Trách nhiệm các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này. Định kỳ hàng năm, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Tin, ảnh: B. Chi (Nguồn Quyết định số 1446/QĐ-UBND)

 

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 9,408
  • Tất cả: 586,676