Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo kết quả Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh, làm cơ sở cho việc phân bổ hạn ngạch, cấp giấy phép khai thác thủy sản, quản lý nghề cá ở biển Trà Vinh theo hướng bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm (Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 31/12/2021)  

Theo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản ở vùng biển tỉnh Trà Vinh theo mùa gió Đông Bắc năm 2020 và mùa gió Tây Nam năm 2021 là 298 loài thuộc 194 giống và 101 họ hải sản, trong đó: Mùa gió Đông Bắc bắt gặp 203 loài thuộc 137 giống và 70 họ hải sản, mùa gió Tây Nam bắt gặp 222 loài thuộc 155 giống và 91 họ hải sản; vùng biển ven bờ bắt gặp 205 loài thuộc 140 giống và 74 họ, vùng lộng bắt gặp 228 loài thuộc 194 giống và 81 họ hải sản. Trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng biển tỉnh Trà Vinh là 30.948 tấn và khả năng khai thác là 15.474 tấn, trong đó: Vùng lộng là 22.964 tấn với khả năng khai thác là 11.482 tấn, vùng bờ có trữ lượng 7.984 tấn và khả năng khai thác là 3.992 tấn. Nhóm cá bắt gặp là 193 loài (chiếm 69,9%); nhóm giáp xác là 56 loài (chiếm 20,3%), nhóm động vật thân mềm là 26 loài (chiếm 9,4%) và nhóm sam là 1 loài (chiếm 0,4%).

Thành phần loài kinh tế bắt gặp ở vùng biển tỉnh Trà Vinh 53 loài thuộc 46 giống và 28 họ. Nghề lưới kéo có số lượng loài kinh tế nhiều nhất là 35 loài, nghề lưới rê và lưới đáy là 24 loài, nghề rập xếp là 13 loài và các nghề khác là 6 loài. Tổng sản lượng khai thác tối ưu ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Trà Vinh là 13.234 tấn tương ứng khoảng 786 tàu khai thác bền vững, giảm 85 tàu so với số tàu hiện có của năm 2020.

Các giải pháp thực hiện để bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cắt giảm số lượng tàu khai thác thủy sản ven bờ, vùng lộng và dịch chuyển ngư trường khai thác ra vùng khơi (giảm 31 tàu lưới kéo, 81 tàu nghề rập và tăng 27 tàu nghề lưới rê); xây dựng cơ chế, chính sách điều chỉnh cơ cấu đội tàu, chuyển đổi nghề lưới kéo, nghề đáy sang các nghề khai thác cá nổi, nghề khác như: lưới rê khai thác cá nổi, nghề câu,...và một số nghề chưa được ngư dân Trà Vinh sử dụng như lưới vây, chụp mực.

Bổ sung 02 khu vực bảo vệ nguồn lợi hải sản ở khu vực ven bờ và cửa sông trên địa bàn tỉnh gồm:

- Khu vực 1: Khu vực cửa sông Cổ Chiên (từ đường ranh giới vùng biển giáp với tỉnh Bến Tre đến cửa biển Ba Động kéo dài ra đến ranh giới đường phân định vùng bờ và vùng lộng theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ).

- Khu vực 2: Khu vực cửa Định An (từ đường ranh giới vùng biển khai thác ven bờ tỉnh Trà Vinh đến phía Bắc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại cửa sông Định An (thời gian cấm từ ngày 01/4 - 30/6 hàng năm).

Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản để cải thiện và nâng cao sản lượng thủy sản khai thác. Hàng năm, thực hiện hoạt động thả các loài thủy sản xuống các cửa sông bằng các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa để tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo ra hệ thủy sinh đa dạng, phong phú,…..

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, thông tin rộng rãi nội dung kết quả Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh đến các Sở, ngành có liên quan và địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh./.

                                   Phòng NN, TN&MT - Nguồn Quyết định số 3137/QĐ-UBND

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 12,870
  • Tất cả: 794,967