Trà Vinh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị quyếtsố 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận tiếp nhận và TKQ tại TT Phục vụ hành chính công

 

Theo đó, ngày 22 tháng 6 năm 2021 , UBND tỉnh ban hành Công văn số 2355/UBND-THNV yêu cầuThủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công yêu cầu phải hoàn thành trong quý I, quý II năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (mục I phụ lục kèm theo).

Tập trung rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại mục II phụ lục kèm theo để đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính còn lại, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, đối với thủ tục hành chính mà trong ba năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính), yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách tên thủ tục hành chính, mã số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 10 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (mục IV phụ lục kèm theo) để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn UBND cấp xã tiếp tục triển khai, thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đảm bảo đạt tối thiểu 35% đơn vị cấp xã theo quy định Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ nhằm tạo cơ sở thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch công trực tuyến lên mức độ 4./.

                                                                                                Chuyên viên KSTT (Tú)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1110
  • Trong tuần: 9,814
  • Tất cả: 324,584