UBND tỉnh Trà Vinh ký thỏa thuận hợp tác truyền thông với Thông tấn xã VN

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo người dân trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Với mục đích đẩy mạnh sự phối hợp giữa UBND tỉnh Trà Vinh và TTXVN trong công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng định hướng thông tin về mọi mặt hoạt động và phát triển của tỉnh cho các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước, chủ yếu tập trung vào các nội dung chính:

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của tỉnh cũng như các sự kiện, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến tỉnh Trà Vinh.

Thông tin bao quát và có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng về những vấn đề thiết thực đối với tỉnh Trà Vinh; giới thiệu những thành tựu nổi bật của tỉnh trong mọi mặt đời sống, đặc biệt là quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, các cơ hội kinh doanh, đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cao của tỉnh Trà Vinh; tuyên truyền, phổ biến những cách làm mới mang lại hiệu quả cao ở tỉnh để có thể nhân rộng mô hình…

Kịp thời phản biện và bác bỏ những thông tin sai trái, không đúng sự thật gây hậu quả xấu đối với tỉnh; định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội nhằm góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Tạo điều kiện thuận lợi để TTXVN thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, việcký thỏa thuận tác truyền thông giữa UBND tỉnh và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025: Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tích cực, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ cùng nhau phát triển giữa tỉnh Trà Vinh và TTXVN. Việc phối hợp thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của hai bên phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc thì việc phối hợp giữa hai bên phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên trong khuôn khổ quy định của pháp luật và các nội dung trong thỏa thuận hợp tác này. Mỗi bên chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình hợp tác, hỗ trợ các điều kiện cần thiết theo khả năng và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và tìm cách giải quyết trên cơ sở đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau vì mục tiêu chung và theo đúng quy định của pháp luật.

Về nội dung và trách nhiệm hợp tác:

UBND tỉnh Trà Vinh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật; UBND tỉnh chủ động cung cấp và chỉ đạo các Sở,  Ban, ngành tỉnh, địa phương cung cấp kịp thời những thông tin liên quan phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền theo yêu cầu thông tin của TTXVN; tạo điều kiện cho phóng viên TTXVN được trực tiếp thu thập thông tin (không thuộc diện mật theo quy định của Nhà nước) cần thiết cho công tác thông tin, tuyên truyền.  Đối với những vấn đề hoặc thông tin mới quan trọng, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo tỉnh hoặc các cơ quan chức năng tỉnh ưu tiên, chủ động cung cấp thông tin cho TTXVN trong thời gian sớm nhất; đồng thời nêu rõ quan điểm chính thức và hướng xử lý của tỉnh đối với những vấn đề xảy ra để TTXVN kịp thời đăng tải thông tin. Trong trường hợp xuất hiện thông tin chưa chính xác, thông tin sai lệch liên quan đến tỉnh hoặc xảy ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tỉnh chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho phóng viên TTXVN thực hiện việc kiểm tra, kiểm chứng, xác minh và bác bỏ những nội dung sai lệch, kịp thời định hướng dư luận xã hội, hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, góp phần ổn định xã hội. Phối hợp, tạo điều kiện cho TTXVN tổ chức các hoạt động truyền thông, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, giới thiệu TTXVN và các hoạt động khác trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ UBND tỉnh Trà Vinh trong công tác thông tin, tuyên tuyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần giúp Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.Thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng về các sự kiện, vấn đề quan trọng, cần thông tin, nhất là những sự kiện, vấn đề tác động tích cực đến sự ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh; kịp thời phản biện, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, những thông tin sai trái ảnh hưởng xấu đến tỉnh. Tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh trên các kênh thông tin cả đối nội và đối ngoại của TTXVN bằng nhiều loại hình thông tin (báo in, báo điện tử, truyền hình…) và đa dạng ngôn ngữ; Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông (phim tài liệu, phóng sự, clip viral…) quảng bá về du lịch, thu hút đầu tư để đăng phát trên các kênh trong nước và quốc tế theo đặt hàng của tỉnh Trà Vinh.Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, TTXVN xem xét hỗ trợ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh được sử dụng thông tin của TTXVN với điều kiện phải dẫn nguồn đầy đủ khi đăng tải; cung cấp miễn phí một số thông tin tham khảo diện hẹp cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Ưu tiên cho các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh Trà Vinh được dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và các lĩnh vực khác do TTXVN tổ chức tại khu vực phía Nam../.

                                                                                                Chuyên viên KSTT (Tú)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1421
  • Trong tuần: 10,125
  • Tất cả: 324,895