Tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

Trước tình hình biễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 2573/UBND-KGVX ngày 05/7/2021 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh. Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 06/7/2021 tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 05 ngày trước khi đến Trà Vinh, xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính như nêu trên thì phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh, có trả phí. Sau khi vào địa bàn tỉnh Trà Vinh,tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Khoản 2 Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khoản 2 Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 quy định:

“Đối với các trường hợp người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh, ngoài các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định, các trường hợp còn lại đều thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tối thiểu 2 lần trong thời gian cách ly (ngoại trừ những người về tỉnh vì mục đích ngoại giao, công vụ)”

Người dân đang khai báo y tế tại Chốt kiểm tra y tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng giao Sở Y tế  chủ động đề xuất mua sắm sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh và thực hiện thu phí xét nghiệm, mức thu 238.000 đồng/mẫu test nhanh (áp dụng theo mức giá dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh); khảo sát, lập phòng xét nghiệm nhanh tại địa điểm gần Chốt Cầu Cổ Chiên, xã Đại Phước, huyện Càng Long (Quốc lộ 60) để thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh cho các đối tượng từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh (những trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 05 ngày).

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng,hệ thống thông tin cơ sở để người dân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu về, đến tỉnh Trà Vinh biết, chủ động thực hiện.Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch đến nhân dân, yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K, kêu gọi người dân đi từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh phải thực hiện việc khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -Không tập trung - Khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trangtheo quy định để phòng dịch Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý./.

              LQ (KGVX)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 471
  • Trong tuần: 5,294
  • Tất cả: 420,370