Chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tiếp theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 02/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 2553/UBND-KGVX về việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụkhẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau: Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người từ ngoài tỉnh về để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. Đối với các trường hợp người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh, ngoài các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định, các trường hợp còn lại đều thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tối thiểu 2 lần trong thời gian cách ly (ngoại trừ những người về tỉnh vì mục đích ngoại giao, công vụ).

Người dân đang khai báo y tế tại điểm Chốt kiểm tra y tế Cầu Cổ Chiên.

 Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế (kể cả bệnh viện tư nhân). Thường xuyên kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn của Bộ Y tế; các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định đối với những người về tỉnh để chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh; đồng thời, tổ chức tập huấn trực tuyến để hướng dẫn chuyên môn về khai báo y tế, khám, chữa bệnh, xét nghiệm,… trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh Trà Vinh./.

LQ (KGVX)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 500
  • Trong tuần: 5,323
  • Tất cả: 420,399