Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021

NGÀY GIỜĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI THỰC HIỆN VÀ

CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

NGƯỜI CHỦ TRÌ

Thứ Hai: 16/8/2021

 

 

 

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc của UBND tỉnh

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự hội nghị trực tuyến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- UBTW MTTQ Việt Nam

- 9 giờ (Trường ĐHTV)

- Dự lễ Ký kết hợp tác chính thức và ra mắt Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc King Sejong-Trà Vinh

- CT Lê Văn Hẳn

- Trường ĐHTV

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự họp nghe báo cáo kết quả và tiến độ xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới

- PCT Lê Thanh Bình

- Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Ba: 17/8/2021

 

 

 

- 7 giờ 30 (HT Tỉnh ủy)

- Test nhanh Covid-19

- CT, các PCT UBND tỉnh

 

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Họp xử lý và kiểm tra công tác XDCB trong phòng, chống dịch Covid-19

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự họp nghe BTC Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tờ trình liên quan công tác tổ chức cán bộ

- CT Lê Văn Hẳn

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- 14 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra tình hình tiêm vắc xin cho công nhân trên địa bàn tỉnh

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

Thứ Tư: 18/8/2021

 

 

 

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT Lê Văn Hẳn

- 8 giờ (Sở GD&ĐT)

- Họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 (lần 2)

- Theo Thư mời

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra các dự án đầu tư

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 8 giờ (VP UBT)

- Họp xử lý và kiểm tra công tác XDCB trong phòng, chống dịch Covid-19

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh

- Theo thông báo

- CT, các PCT UBND tỉnh

Thứ Năm: 19/8/2021

 

 

 

- 8 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Họp báo Tỉnh ủy

- CT Lê Văn Hẳn

- Thường trực Tỉnh ủy

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Họp xử lý và kiểm tra công tác XDCB trong phòng, chống dịch Covid-19

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe báo cáo tiến độ triển khai thủ tục đầu tư cụm công nghiệp Sa Bình và Hiệp Mỹ Tây

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, PCT Nguyễn Trung Hoàng

Thứ Sáu: 20/8/2021

 

 

 

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT Lê Văn Hẳn

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc của UBND tỉnh

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 8 giờ (cơ sở)

- Kiểm tra, xử lý công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

- Các ngành liên quan

- CT, PCT Lê Thanh Bình

Thứ Bảy: 21/8/2021

 

 

 

 

- Trực lãnh đạo

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 5,332
  • Tất cả: 420,408