Trà Vinh sẽ tuyển dụng 51 biên chế công chức vào làm việc tại cơ quan nhà nước và 34 biên chế công chức của cơ quan Đảng, đoàn thể (cấp huyện, cấp tỉnh)

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có năng lực, trình độ theo vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.

Theo đó, đối tượng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức như: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển công chức); có lý lịch rõ ràng; có bằng tốt nghiệp đại học chuyên môn với ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch của vị trí việc làm tuyển dụng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt…không tuyển dụng công chức đối với các trường hợp: Người không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, người dự tuyển công chức thuộc các trường hợp theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ như : Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;n gười dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, …sẽ được cộng điểm ưu tiên vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Việc tuyển dụng công chức phải được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật; căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế; người được tuyển dụng phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức, am hiểu chung về chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký tuyển dụng; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển theo vị trí việc làm còn thiếu của từng sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, của cơ quan Đảng, đoàn thể. Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng: Vòng 1 (Thi trắc nghiệm) và  Vòng 2 (Thi viết).

Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng đảm bảo đúng quy định./.

                                   T.K. Luyến (NC) - Nguồn Quyết định số 1643/QĐ-UBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 5,347
  • Tất cả: 420,423