Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Theo đó, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lỗi là công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,…) tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; góp phần cho nền kinh tế Trà Vinh bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Trà Vinh. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 05 doanh nghiệp thành lập mới hoặc tham gia chuyển đổi công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tại Kế hoạch cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển doanh nghiệp công nghệ số gồm xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số; bảo đảm kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối để tham mưu chỉ đạo, điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngọc Phướng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1574
  • Trong tuần: 20,767
  • Tất cả: 684,609