Lượt xem: 755

Trà Vinh: Phê duyệt Kế hoạch trồng rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2022

Ngày 29/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch trồng rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2022

 Hoạt động trồng rừng của Công ty TNHH MTV Xã hội Manglup Việt Nam  

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là trồng 54 ha rừng ngập mặn tại tỉnh Trà Vinh năm 2022 góp phần tăng diện tích, độ che phủ rừng của tỉnh. Với địa điểm thực hiện tại khu vực bãi bồi ven cù lao Long Trị, thành phố Trà Vinh; bãi bồi ven biển và khu vực rừng thuộc các huyện: Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; quy mô trồng 54 ha rừng ngập mặn (15 ha trồng mới rừng Bần chua (Sonneratia caseolaris), mật độ trồng 2.500 cây/ha; 38 ha rừng trồng bổ sung chủng loại Đước đôi (Rhizophora apiculata), mật độ trồng 2.220 cây/ha; 01 ha trồng mới rừng Bần đắng ((Bần trắng) - Sonneratia alba), mật độ trồng 2.500 cây/ha; thời gian thực hiện 04 năm (vào năm 2022 đến năm  2025, trong đó năm 2022 trồng và năm 2023 - 2025 chăm sóc rừng sau khi trồng), với tổng kinh phí thực hiện là 9.958.889.501 đồng do Tập đoàn SK Innovation Hàn Quốc, Công Ty TNHH Forto Việt Nam, Quỹ TO Foundation tài trợ theo hình thức tài trợ không hoàn lại.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiểm tra, theo dõi, giám sát Công ty TNHH MTV Xã hội Manglub Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và chịu trách nhiệm chuyên ngành trong việc thẩm định, tham mưu, đề xuất phê duyệt, thực hiện Kế hoạch này; hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng đúng theo quy định hiện hành. Giao UBND các huyện: Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn thuộc vùng thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện và hỗ trợ các hoạt động trồng, chăm sóc rừng trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cộng đồng địa phương tham gia giám sát, đánh giá các hoạt động trồng, chăm sóc rừng theo Kế hoạch được phê duyệt.

                        NN (NN) - Nguồn Công văn số 3242/UBND-NN  


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1056
  • Trong tuần: 11,751
  • Tất cả: 1,256,655