Lượt xem: 475

Trà Vinh nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính

Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngày 03/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND để triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải bám sát nội dung Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030; lựa chọn các hoạt động cần thiết triển khai kịp thời đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người cao tuổi, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người cao tuổi, lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Ủy ban nhân dân các , phường, thị trấn.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi gồm: Rà soát, đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính thường xuyên truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; nhất là Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) bằng các hình thức phù hợp; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Ủy ban nhân dân các , phường, thị trấn, Hội Người cao tuổi, các Cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức khác của người cao tuổi thực hiện trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính một cách có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người cao tuổi.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện thống kê, rà soát, tổng hợp tình hình, số lượng người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh có nhu cầu được trợ giúp pháp lý; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

                                                                                      KL(NC)

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 96
  • Trong tuần: 14,240
  • Tất cả: 1,434,987