Trà Vinh tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh (Giám đốc Sở Công Thương); Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới theo như Công văn số 8239/BNN-TY ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chuyên môn về chăn nuôi, thú y triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào địa bàn tỉnh theo đúng quy định, đặc biệt cần tập trung một số nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các tuyến đường vào địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò; bảo đảm sớm chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào địa bàn tỉnh; Trường hợp bắt được các lô hàng trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định.

Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào địa bàn tỉnh.

Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh (Giám đốc Sở Công Thương) phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò vào địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương phối hợp với các sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn này.

HT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 917
  • Trong tuần: 11,488
  • Tất cả: 1,118,374