image banner
Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2025
Lượt xem: 950
Ngày 13/7, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Nghề sản xuất bánh, hủ tiếu ở Trà Vinh thu hút nhiều lao động nữ nông thôn theo học để tự tạo việc làm tại gia (Ảnh: Phương Linh)

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đào tạo nghề cho 21.117 lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; đào tạo thí điểm để đưa lao động nông nghiệp đi xuất khẩu lao động theo diện hợp đồng; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người tham gia công tác quản lý, giảng dạy nghề nông nghiệp.

Chỉ tiêu đào tạo gồm: Đào tạo nâng cao năng lực cho 217 cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; đào tạo trình độ sơ cấp nghề và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng đối với các ngành, nghề nông, lâm, ngư nghiệp cho 20.900 lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, các ngành nghề đào tạo bao gồm: Đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” cho các hợp tác xã nông nghiệp; đào tạo lao động nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đào tạo các ngành nghề phục vụ sản xuất của nông dân; đào tạo các nghề để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đào tạo cho người lao động nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, quy trình kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, quản lý vùng chuyên canh, truy xuất nguồn gốc, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, còn đào tạo các nghề mới: Dịch vụ nông nghiệp nông thôn, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; kinh doanh nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số; cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Đối tượng đào tạo gồm: Lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của địa phương; lao động làm việc trong các khu làng nghề; doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân; nông dân thuộc vùng sản xuất tập trung thuộc quy hoạch vùng nguyên liệu; lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ nông thôn và các đối tượng khác theo quy định; cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, lao động có mong muốn bổ sung kiến thức về hợp tác xã nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Cổng TTĐT tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 600
  • Tất cả: 1882823