image banner
Trà Vinh triển khai kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh
Lượt xem: 647
Ngày 30/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trà Vinh phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của vùng ĐBSCL (Ảnh: Phương An)

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng xanh hóa, giảm cường độ phát thải nhà kính thông qua khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài  nguyên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển kết cấu hạ tầng xanh, bền vững, xây dựng lối sống xanh, cải thiện, giải quyết các vấn đề môi trường, phát triển kinh tế bền vững, thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ giải pháp quan trọng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tích hợp các mục tiêu, nội dung về tăng trưởng xanh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực, địa phương phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát triển xanh, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai; phổ biến, khuyến khích các lối sống xanh, tiêu dùng xanh, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính,…

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề xanh, tạo việc làm xanh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, phát thải thấp, thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai; thu hút đầu tư, phát triển các ngành sản xuất xanh, hạn chế các ngành phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường,…

Ngoài ra, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vận tải theo hướng hiện đại, kết nối và đa mục tiêu, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thiên tai; đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng xanh; phát triển các sản phẩm OCOP xanh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ môi trường rừng; đẩy mạnh công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; tăng cường bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi, bảo tồn và sử dụng hiệu quả đa dạng sinh học góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Cổng TTĐT tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 603
  • Tất cả: 1882826