Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch thực hiện tổng kiểm kê tài sản năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch thực hiện tổng kiểm kê tài sản (bao gồm công cụ, dụng cụ) năm 2020 của Văn phòng như sau:

Kế hoạch chung cho công tác kiểm kê tài sản:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Soạn thảo quyết định thành lập ban kiểm kê và kế hoạch kiểm kê năm 2020

Từ ngày 26/10 đến ngày30/10/2020

Phạm Thị Cẩm Mơ

Chuẩn bị tài liệu kiểm kê (Danh mục tài sản, phiếu kiểm kê và biên bản kiểm kê tài sản)

Từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020

Phạm Thị Cẩm Mơ

Thực hiện kiểm kê

Từ ngày 09/11 đến ngày 31/12/2020

Phạm Thị Cẩm Mơ

Trần Trọng Nhân

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê

Từ ngày 02/01 đến ngày 31/01/2021

Phạm Thị Cẩm Mơ

Chi tiết nội dung thực hiện kiểm kê:

STT

Địa điểm kiểm kê

Thời gian kiểm kê

Người phối hợp

01

Các phòng làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh

09-13/11/2020

Bộ phận Quản trị

02

Các phòng làm việc của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

09-13/11/2020

Lãnh đạo Văn phòng

03

Các tài sản phục vụ chung (hội trường, phòng họp trực tuyến, tòa nhà trung tâm lưu trữ…)

16-20/11/2020

Bộ phận Quản trị

04

Đội xe công

21-22/11/2020

Đội trưởng

05

Phòng Hành chính - Quản trị

23-27/11/2020

Lãnh đạo phòng

06

Ban Tiếp công dân - Nội chính

03/12/2020

Lãnh đạo ban

07

Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ

04/12/2020

Lãnh đạo phòng

08

Phòng Kinh tế

08/12/2020

Lãnh đạo phòng

09

Phòng NN - TNMT

10/12/2020

Lãnh đạo phòng

10

Phòng Khoa giáo - Văn xã

15/12/2020 (sáng)

Lãnh đạo phòng

11

Phòng Công nghiệp - Xây dựng

15/12/2020 (chiều)

Lãnh đạo phòng

Tổ chức thực hiện:

Trong quá trình kiểm kê tài sản các cá nhân được phân công phải thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Các Trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ động tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản năm 2020 theo đúng quy định hiện hành và báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/01/2021./.

Phòng HC-QT


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 263
  • Trong tuần: 6,218
  • Tất cả: 396,619