Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp Văn phòng phẩm Phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021

Theo tờ trình ngày 04/02/2021 của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Văn phòng phẩm phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh Quyết định chỉ định đơn vị cung cấp văn phòng phẩm với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Mua Văn phòng phẩm phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021

STT

TÊN CÔNG VIỆC

ĐVT

SL

ĐG

TT

Qui cách

1

Giấy A4

Gram

785

80.000

62.800.000

80gms

2

Giấy A5

Gram

70

35.000

2.450.000

70 gms

3

Giấy A3

Gram

10

140.000

1.400.000

70 gms

4

Giấy kẻ ngang lớn

Xấp

30

7.000

210.000

 

5

Giấy than

Xấp

2

85.000

170.000

 

6

Bìa xanh mềm

Bìa

2.500

500

1.250.000

A3

7

Bìa xanh cứng

Bìa

200

1.000

200.000

A3

8

Bìa xanh cứng

Gram

10

80.000

800.000

A4

9

Bìa thơm mỏng

Gram

20

70.000

1.400.000

A4

10

Bìa lá (22x31cm)

Bìa

200

2.000

400.000

A4

11

Bìa nút

Bìa

200

3.000

600.000

A4

12

Bìa sơ mi nút nhựa

Bìa

200

3.500

700.000

F4

13

Kềm gỡ kim bấm nhỏ

Cây

5

35.000

175.000

EAGLE 1039A

14

Hồ dán giấy Queen

Chai

100

4.000

400.000

 

15

Giấy Notes

Xấp

20

5.000

100.000

51x76 mm

16

Giấy Notes

Xấp

50

10.000

500.000

12x76 mm

17

Giấy Notes

Xấp

20

4.000

80.000

3x2 unicorn

18

Giấy Notes

Xấp

20

5.000

100.000

3x3 unicorn

19

Giấy Notes

Xấp

20

7.000

140.000

3x4 unicorn

20

Giấy Notes

Xấp

20

8.000

160.000

3x5 unicorn

21

Giấy Notes trình ký

Xấp

20

10.000

200.000

12x50 mm Pronoti

22

Cây bấm

Cây

5

29.000

145.000

 

23

Kim bấm

Hộp

200

3.000

600.000

No.10

24

Kim bấm

Hộp

100

6.000

600.000

24/6

25

Kim bấm

Hộp

50

20.000

1.000.000

23/10

26

Kim bấm

Hộp

50

15.000

750.000

23/8

27

Viết xóa kéo

Cây

25

20.000

500.000

 

28

Viết xóa nước

Cây

20

20.000

400.000

 

29

Viết lông xanh

Cây

3

9.000

27.000

 

30

Viết lông dầu

Cây

5

9.000

45.000

 

31

Viết TL

Cây

30

3.000

90.000

0,8mm

32

Viết TL

Cây

20

3.000

60.000

0,5mm

33

Viết xanh TL 036

Cây

20

9.000

180.000

0,7mm

34

Viết xanh TL 031

Cây

20

9.000

180.000

 

35

Viết bảng trắng

Cây

10

8.000

80.000

 

36

Viết dạ quang

Cây

15

36.000

540.000

Stabilo

37

Ruột viết

Hộp

1

400.000

400.000

 

38

Ghim kẹp inox

Hộp

20

4.000

80.000

 

39

Ghim kẹp nhựa

Hộp

20

3.000

60.000

 

40

Kẹp bướm

Hộp

10

4.000

40.000

15mm

41

Kẹp bướm

Hộp

10

5.000

50.000

19mm

42

Kẹp bướm

Hộp

11

10.000

110.000

32mm

43

Kẹp bướm

Hộp

10

22.000

220.000

51mm

44

Bìa 3 dây

Cái

51

8.000

408.000

5 Phân

45

Bìa 3 dây

Cái

50

8.500

425.000

7 Phân

46

Bìa 3 dây

Cái

50

14.000

700.000

15 Phân

47

Bìa 3 dây

Cái

50

15.000

750.000

20 Phân

48

Bìa còng

Cái

5

75.000

375.000

7 phân

49

Băng keo trắng trong

Cuồn

10

15.000

150.000

5 cm

50

Băng keo vàng

Cuồn

10

15.000

150.000

6 cm

51

Băng keo xanh

Cuồn

10

15.000

150.000

 

 

Tổng

 

 

 

83.500.000

 

(Tám mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng)

2. Đơn vị được chỉ định:       

Tên cơ sở: Cửa hàng Văn phòng phẩm Châu Phát.

Địa chỉ: khóm 1, Phường 9, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

3. Giá chỉ định: 83.500.000đồng

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện: Năm 2021

Đơn vị được chỉ định phải thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung ghi trong hợp đồng./.

                                                                                                   Lê Thị Thu Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 286
  • Trong tuần: 3,662
  • Tất cả: 441,408