Lượt xem: 698

Văn phòng UBND tỉnh xét thi đua khen thưởng năm 2022

Ngày 23/12/2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức xét thi đua, khen thưởng năm 2022 cho tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh. Đồng chí Nguyễn Văn Quyển - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng là thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Căn cứ Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh; Hội đồng đã thông qua các tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách để xét khen thưởng năm 2022. Qua đó, Hội đồng đã xét chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 gồm 30 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 202 cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 02 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 09 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Việc khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Có ý nghĩa to lớn trong việc động viên, khích lệ các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2023 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                TTr (HCQT)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 126
  • Trong tuần: 14,270
  • Tất cả: 1,435,017