Sửa đổi khoản 4, 5 Điều 1 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây: saoy-11.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 1160
  • Trong tuần: 9,864
  • Tất cả: 324,634