Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

- Tên bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị  tin học và phần mềm hệ thống.

- Tên Báo cáo đầu tư: Nâng cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và trang công báo tỉnh Trà Vinh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Hình thức chào thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2013 đến ngày 27 tháng 02 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh - Số 1, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất tham dự chào hàng cạnh tranh chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 27 tháng 02 năm 2013 tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh - Số 1, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 02 năm 2013 tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh - Số 1, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự mở Hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm TH-CB


Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 12,778
  • Tất cả: 794,875