Lượt xem: 598

Quyết định về việc chỉ định đơn vị sửa chữa xe ô tô mang biển số 84A-001.53

Theo tờ trình ngày 05/11/2021 của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô mang biển số 84A-001.53, Văn phòng UBND tỉnh quyết định chỉ định đơn vị sửa chữa xe ô tô mang biển số 84A-001.53 với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: sửa chữa xe ô tô mang biển số 84A-001.53 

ĐVT: Đồng

STT

TÊN CÔNG VIỆC

ĐVT

SL

ĐG

TT

HT THỰC HIỆN

NGUỒN GỐC

1

Phuộc trước

Cây

02

2.850.000

5.700.000

Thay mới

Thái lan

2

Phuộc sau

Cây

02

2.850.000

5.700.000

Thay mới

Thái lan

3

Chụp bắt lò xo giảm sóc trái

Cái

01

1.650.000

1.650.000

Thay mới

Thái lan

4

Chụp bắt lò xo giảm sóc phải

Cái

01

1.650.000

1.650.000

Thay mới

Thái lan

5

Vòng bi bánh bèo giảm sóc trước 2 bên

Cái

02

2.050.000

4.100.000

Thay mới

Nhật

6

Dây curo máy

Sợi

01

2.450.000

2.450.000

Thay mới

Thái lan

7

Bạc đạn tăng đưa dây curo

Cái

01

2.600.000

2.600.000

Thay mới

Nhật

8

Bạc đạn tỳ

Cái

01

1.800.000

1.800.000

Thay mới

Nhật

9

Rôtin lái trong

Cái

02

1.400.000

2.800.000

Thay mới

Nhật

10

Rôtin lái ngoài

Cái

02

1.300.000

2.600.000

Thay mới

Nhật

11

Rôtin giảm sóc trước

Cái

02

1.200.000

2.400.000

Thay mới

Nhật

12

Rôtin trụ dưới

Cái

02

1.350.000

2.700.000

Thay mới

Nhật

13

Bố thắng trước

Bộ

01

2.450.000

2.450.000

Thay mới

Nhật

14

Bố thắng sau

Bộ

01

2.550.000

2.550.000

Thay mới

Nhật

15

Vớt dĩa

 

 

 

560.000

gia công

16

Chụp bụi phuộc

Cái

04

350.000

1.400.000

Thay mới

Thái lan

17

Chụp bụi láp trước

Cái

02

260.000

520.000

Thay mới

Thái lan

18

Vỗ đồng cửa sau bên phải

 

 

 

1.000.000

Gia công

19

Dậm vá sơn cửa sau bên phải

 

 

 

800.000

Gia công

20

Sơn cản trước

 

 

 

1.100.000

Gia công

21

Sơn cản sau

 

 

 

1.100.000

Gia công

22

Đánh bát nguyên xe

 

 

 

1.800.000

Gia công

23

Công thợ

 

 

 

4.000.000

 

 

Tổng

 

 

 

53.430.000

 

( Năm mươi ba triệu bốn trăm ba chục ngàn đồng)

2. Đơn vị được chỉ định:

Tên cơ sở: Công ty TNHH MTV Garage Thuận Phát.

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh TV

3. Giá chỉ định: 53.430.000 đồng

4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện: 30 ngày.

Đơn vị được chỉ định phải đảm bảo về chất lượng, thời gian bảo hành và thực hiện đúng những nội dung ghi trong hợp đồng./.

 

T. Thủy


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 11,986
  • Tất cả: 1,646,582