Lượt xem: 647

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 17/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Tô Ngọc Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn;  các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mặt công tác đã đề ra như thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục xây dựng cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và cơ quan văn hóa; thực hiện tốt các phần việc đỡ đầu xã Tân Sơn theo phân công của Thường trực Tỉnh ủy; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; lãnh đạo tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Kết quả thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế nhất định như việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung còn thiếu phong phú, chưa sinh động; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, địa phương theo lĩnh vực phân công đôi lúc chưa kịp thời; công tác đoàn thể còn đơn điệu, chủ yếu chỉ tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức.

Trong nữa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện 10 chỉ tiêu cụ thể và đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Lê Quang Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị cũng đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, cụ thể luôn quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc đã đề ra, bảo đảm duy trì chế độ họp định kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cũng như thực hiện họp định kỳ với các đoàn thể trực thuộc nhằm kiểm tra, đánh giá, lãnh, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, định hướng công tác trọng tâm theo yêu cầu tình hình mới. 

Đồng chí Tô Ngọc Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo và bài tham luận của các chi bộ. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tập trung tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2020 - 2025 đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI đề ra; lãnh đạo đảng viên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thường xuyên rà soát, đánh giá, nhận diện các biểu hiện suy thoái; chú trọng việc nhân rộng cũng như biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; giữ vững đoàn kết nội bộ; triển khai thực hiện tốt mô hình Đảng bộ 4 tốt, chi bộ 4 tốt trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động không ngừng ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy trí tuệ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BCH ĐU

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 86
  • Trong tuần: 11,942
  • Tất cả: 1,646,538