Trà Vinh: Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh”

Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận  kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh”

Ảnh. Thu hoạch giống đậu phộng Vồ

Đề tài nghiên cứu khoa học “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh” được phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và ký hợp đồng thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 02/2020, gia hạn đến tháng 12/2020;

Đề tài do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức chủ trì, ThS. Huỳnh Vân An làm chủ nhiệm nhiệm vụ vừa được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, xếp loại: Đạt; giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đơn vị chuyển giao, sử dụng kết quả nghiên cứu (Trung tâm Giống, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ) chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đạt hiệu quả.

                                       NN (NN) - Nguồn Quyết định số 1350/QĐ-UBND

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 329
  • Trong tuần: 12,862
  • Tất cả: 794,959