Phát triển thương mại vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025,  đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh hàng năm đạt mức tăng trưởng 09 - 11%. Phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng để đưa vào hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tăng trung bình từ 08 - 10% trong giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo chuỗi, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, đảm bảo 100% cán bộ quản lý thương mại được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển thương mại khu vực vùng sâu, vùng xa…

Một số nội dung thực hiện của Kế hoạch như: Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách về phát triển thương mại vùng sâu, vùng xa; xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế của tỉnh; triển khai các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của địa phương; phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch biển đảo; phát triển đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn; phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại vùng sâu, vùng xa,…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

 

Ngọc Phướng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 12,788
  • Tất cả: 794,885