Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn số 3262/UBND-THNV triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, theo Công văn số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện chuẩn hóa, tích hợp, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính (TTHC), đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn tại mục 6.3 chuyên mục hỗ trợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html). Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại khoản 11, Điều 1 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC, dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ chỉ đạo, điều hành, đánh giá các nhóm chỉ số trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 766/QĐ-TTg./.

NT (THNV)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 12,833
  • Tất cả: 794,930