Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Cửa hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP

tại Khu du lịch Ba Động - Trà Vinh

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm theo hướng bền vững nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh sản phẩm hàng hóa của tỉnh, tăng sức cạnh tranh và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP theo hướng gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế; xác định sản phẩm OCOP là nội dung quan trọng của tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện thường xuyên, lâu dài của chính quyền địa phương; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng sản phẩm; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, hàng hóa ngang bằng tiêu chuẩn của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ: 10 nhãn hiệu tập thể, 50 nhãn hiệu thông thường, 10 kiểu dáng công nghiệp, 5 sáng chế/giải pháp hữu ích và 5 nhãn hiệu được đăng ký quốc tế; triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ đăng ký bảo hộ 13 nhãn hiệu chứng nhận, 02 chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP; hàng năm, toàn tỉnh có thêm từ 40 - 50 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên; trong đó, có ít nhất 10% sản phẩm 4 sao và 5% sản phẩm 5 sao; có trên 50% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; có trên 70% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch gồm: Nâng cao nhận thức của Nhân dân và các chủ thể tham gia sản phẩm OCOP về vai trò, tầm quan trọng trong việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP, tạo lập dữ liệu truy suất nguồn gốc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ thiết bị nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh các sản phẩm ngành hàng chủ lực của tỉnh. Quan tâm, đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm hàng hóa chủ lực. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và nghiên cứu ban hành, bổ sung chính sách của địa phương khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, quy mô sản xuất lớn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm. Tạo điều kiện thúc đẩy và huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, phấn đấu hàng năm có thêm nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (số lượng càng nhiều càng tốt), giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm được công nhận… từ đó hỗ trợ các chủ thể kinh tế, người dân phát triển nâng hạng sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; Quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét, quyết định.

                    Tin, ảnh. NN (NN) - Nguồn Kế hoạch số 53/KH-UBND

                                    

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 194
  • Trong tuần: 12,727
  • Tất cả: 794,824