Lượt xem: 894

Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 01/8/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, nghĩa vụ của hòa giải viên lao động; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm hòa giải viên lao động; Quy chế này áp dụng đối với hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lao động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan.

Về tiêu chuẩn hòa giải viên lao động: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động; Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Về nghĩa vụ của hòa giải viên đối với công tác hòa giải tranh chấp lao động: Tuân thủ đúng các quy định pháp luật, không được lợi dụng uy tín, quyền hạn, trách nhiệm của mình làm phương hại đến lợi ích của các bên hoặc lợi ích của Nhà nước trong quá trình hòa giải; Không được từ chối nhiệm vụ hòa giải khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà không có lý do chính đáng; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Về trình tự và thủ tục bổ nhiệm,  miễn nhiệm hòa giải viên lao động thực hiện theo quy định tại Điều 93, 94 Mục 1 Chương XI Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ: Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ;  Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức; Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định; Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quy chế này cũng quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cử hòa giải viên lao động; trình tự, thủ tục hòa giải lao động; chế độ và điều kiện hoạt động của hòa giải viên lao động./.

HT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 14,358
  • Tất cả: 1,435,105