Lượt xem: 819

Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022

NGÀY GIỜ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG TÁC

NGƯỜI THỰC HIỆN VÀCÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

NGƯỜI CHỦ TRÌ

Thứ Hai: 08/8/2022

 

 

 

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc cơ quan

- Các ngành có liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe BC: Hỗ trợ kinh phí TKCN thuyền viên trôi dạt trên biển; nội dung chi mức chi quỹ PCTT, kế hoạch PCTT năm 2022, mức trích chi phí tổ chức bồi thường hỗ trợ TĐC, việc thay đổi tên HĐBT

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 9 giờ 30 (HT Tỉnh ủy)

- Dự họp thường trực Tỉnh ủy

- CT Lê Văn Hẳn

- Thường trực Tỉnh ủy

- 9 giờ (BQL KKT)

- Họp giao ban Ban Quản lý Khu kinh tế

- Các ngành liên quan

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự họp BTV Tỉnh ủy góp ý báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm tra 544

- CT Lê Văn Hẳn

- PCT Lê Thanh Bình

- Thường trực Tỉnh ủy

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe BC kết quả thực hiện KH ứng dụng CNTT năm 2022 và NV nâng cấp mở rộng phần mềm ISO điện tử

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (HT HĐND tỉnh)

- Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Lãnh đạo UBND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh

- 16 giờ (VP UBT)

- Làm việc với các ngành có liên quan về dự toán ngân sách năm 2023

- Theo Thư mời

- CT Lê Văn Hẳn

 

Thứ Ba: 09/8/2022

 

 

 

- 7 giờ 30 (Nhà khách tỉnh)

- Dự Hội thảo‘Tổng kết kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị dừa giai đoạn 2018-2020 và triển khai Chiến lược giai đoạn 2022-2025

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- Sở NN &PTNT

- 8 giờ (TTHN tỉnh)

- Dự HN quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Thường trực Tỉnh ủy

- 14 giờ (VP UBT)

- Dự họp kiểm điểm liên quan đến KL thanh tra số 01/KL-TTr ngày 15/3/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh

- Theo Thư mời

- CT Lê Văn Hẳn

- 14 giờ (VP UBT)

-Xử lý công việc cơ quan

-Các ngành có liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe BC Dự án BVĐK 700 giường

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình của ngành

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Tư: 10/8/2022

 

 

 

- Hà Nội

- Tham dự thảo luận đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025

- CT Lê Văn Hẳn

- Bộ Tài chính

- 7 giờ 30 (ĐHTV)

- Dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Tôn giáo năm 2022

- PCT Lê Thanh Bình

- Trường Đại học Trà Vinh

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe BC việc thực hiện Bến phà kết nối y tế xã đảo với TTHC huyện Duyên Hải

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe BC tiến độ các dự án đầu tư

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 9 giờ 30 (VP UBT)

- Nghe BC việc nộp trả ngân sách nhà nước số dư tạm ứng của Dự án “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh”

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 14 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc cơ quan

- Các ngành có liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 14 giờ (VP UBT)

- Họp giao ban công tác XDCB

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Dự Hội nghị triển khai chuyên đề về công tác đối ngoại

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- Thường trực Tỉnh ủy

Thứ Năm: 11/8/2022

 

 

 

- 8 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Họp báo Tỉnh ủy

- CT Lê Văn Hẳn

- Thường trực Tỉnh ủy

- 8 giờ (VP UBT)

- Xử lý công việc cơ quan

- Các ngành có liên quan

- PCT Lê Thanh Bình

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe BC xin chủ trương áp dụng tạm thời đơn giá nhân công lao động phục vụ công trình lâm sinh

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

 

- 8 giờ (Nhà khách tỉnh)

- Dự Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

 

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

 

- Bộ Thông tin và Truyền thông

 

- 14 giờ (TTHN tỉnh)

- Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Tổng kết việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

 

- Theo Thư mời

 

- CT Lê Văn Hẳn

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

 

- 14 giờ (HT Tỉnh ủy)

 

- Dự nghe BC và cho ý kiến giải quyết vụ việc vướng mắc khó khăn (vụ ông Nhẫn) Trà Cú

- PCT Lê Thanh Bình

- Thường trực Tỉnh ủy

- 14 giờ (VP UBT)

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án“Thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC về đất đai”

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

Thứ Sáu: 12/8/2022

 

 

 

- 8 giờ (HT Tỉnh ủy)

- Nghe BC việc thực hiện Kế hoạch số 93 và Công văn số 204 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện xây dựng xã an toàn khu

- CT Lê Văn Hẳn

- PCT Lê Thanh Bình

- Thường trực Tỉnh ủy

- 8 giờ (VP UBT)

- Nghe huyện Duyên Hải báo cáo GPMB Luồng tàu giai đoạn 2

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 8 giờ (VP UBT)

- Làm việc với 03 Trung tâm Xúc tiến

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

- 9 giờ 30 (VP UBT)

- Họp HĐ GPMB công trình hạ tầng kết nối TT TPTV - Châu Thành - Càng Long kết nối QL60, QL53

- Theo thư mời

- PCT Nguyễn Trung Hoàng

- 9 giờ 30 (VP UBT)

- Nghe BC một số nội dung có liên quan đến 02 dự án của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

 

- 14 giờ (VP UBT)

 

- Họp BCĐ Nông thôn mới; họp giao ban BCĐ phòng, chống dịch Covid -19

 

- Theo thư mời

 

- CT, các PCT UBND tỉnh

- 14 giờ (VP UBT)

- Nghe BC 04 dự án điện gió (Đông Thành 1,2, Duyên Hải, Thăng Long)

- Theo Thư mời

- PCT Nguyễn Quỳnh Thiện

 

Thứ Bảy: 13/8/2022

 

 

 

 

- Trực lãnh đạo

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 12,032
  • Tất cả: 1,646,628