image banner
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Lượt xem: 1815

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh là 16.744.000.000 đồng, trong đó:

- Văn phòng UBND tỉnh:                      11.625.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                   11.625.000.000 đồng.

- Trung tâm Tin học - Công báo:            1.359.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                        801.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:             558.000.000 đồng.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công:     1.474.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                         918.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:              556.000.000 đồng.

- Trung tâm HN và Nhà khách Trà Vinh:   2.286.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                      1.119.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:           1.167.000.000 đồng.

 

Kim Ngân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1015
  • Trong tuần: 13 412
  • Tất cả: 1804799