Lượt xem: 1552

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Trà Vinh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán Hội đồng nhân dân quyết định)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

 


 


A

B

3

 


A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.861.060

 


I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.683.150

 


1

Thu NSĐP được hưởng 100%

1.910.264

 


2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.772.886

 


II

Thu bổ sung từ NSTW

4.865.311

 


1

Thu bổ sung cân đối

3.831.602

 


2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.033.709

 


III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

 


IV

Thu từ nguồn kết dư

211.082

 


V

Thu từ nguồn CCTL

101517

 


B

TỔNG CHI NSĐP

9.838.160

 


I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.491.852

 


1

Chi đầu tư phát triển

2.125.541

 


2

Chi thường xuyên

6.052.897

 


3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

600

 


4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

 


5

Dự phòng ngân sách

170.984

 


6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

95.443

 


7

Chi thực hiện chính sách TGBC theo TT31/2019/TT-BTC, thôi việc, nghỉ việc theo NQ71/2018/NQ-HĐND, NQ 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,…

45.387

 


II

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ khác

1.033.709

 


1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

 


2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.033.709

 


III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 


IV

Chi từ nguồn kết dư

211.082

 


V

Chi từ nguồn CCTL

101.517

 


C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

22.900

 


D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

45.200

 


1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 


2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

45.200

 


E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

10.050

 


1

Vay để bù đắp bội chi

 

 


2

Vay đề đầu tư các công trình dự án (1)

10.050

 

 (1) KH năm 2021 cho 2 dự án: 10.050 trđ


 - Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (DA VILG): 4.455 trđ- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh: 5.595 trđ trđ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 14,377
  • Tất cả: 1,435,124