image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 911
Xem chi tiết: tại đây


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1079
  • Trong tuần: 13 476
  • Tất cả: 1804863