image banner
Thông qua một số nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp giữa năm 2024 – HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 88

Chiều ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để thông qua một số nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X và một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

anh tin bai

Đại biểu tham dự cuộc họp

Tham dự có ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Thanh Bình, Nguyễn Trung Hoàng; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban ngành tỉnh đã trình 7 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết  chuẩn bị trình Kỳ họp giữa năm 2024 – HĐND tỉnh khóa X để lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ trình 2 dự thảo Tờ trình quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 

anh tin bai

Ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở Xây dựng trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết tại cuộc họp

Công an tỉnh trình dự thảo Nghị quyết quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sở Xây dựng trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sở Nội vụ trình dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Ông Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài Chính đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 dự thảo của Sở Nội vụ là dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ cấp xã và tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và dự thảo Quyết định ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sẽ được xem xét, thông qua tại cuộc họp lần sau.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của các đơn vị. Đồng thời, đề nghị các tổ soạn thảo văn bản trong quá trình soạn thảo các dự thảo cần nghiên cứu kỹ và bám sát vào các Thông tư, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và phải chú ý về mặt hình thức, nội dung để hạn chế những sai sót về câu từ, chính tả trong quá trình ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp sắp tới.

Cổng TTĐT tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 600
  • Tất cả: 1882823