Quy định chức năng của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về:

- Chương trình, kế hoạch công tác;

- Kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

- Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền;

- Quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ Văn phòng.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 328
  • Trong tuần: 14,746
  • Tất cả: 1,434,122