image banner
Danh sách tài khoản hộp thư công vụ

                                                 DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỘP THƯ CÔNG VỤ

STT

Họ và tên

Tài khoản

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Lê Văn Hẳn

lvhan@travinh.gov.vn

2

Lê Thanh Bình

ltbinh@travinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hoàng

nthoang@travinh.gov.vn

4

Nguyễn Quỳnh Thiện

nqthien@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

5

Nguyễn Văn Quyển

nvquyen@travinh.gov.vn

6

Phan Thị Bé Năm

ptbnam@travinh.gov.vn

7

Tô Ngọc Bình

tnbinh@travinh.gov.vn

 8 Nguyễn Trường Giang ntgiang-vpub@travinh.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

9

Nguyễn Lê Thế Minh

nltminh@travinh.gov.vn

10

Lâm Văn Luôn

lvluon@travinh.gov.vn

11

Huỳnh Ngọc Sơn

hnson-vpub@travinh.gov.vn

12

Trần Hùng Cường

thcuong@travinh.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ

13

Trần Phạm Phú Quốc

tppquoc@travinh.gov.vn

14

Nguyễn Hoàng Sơn

nhson@travinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Ngọc Phướng

ntnphuong@travinh.gov.vn

16

Nguyễn Trường Tam

nttamth@travinh.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

17

Trần Thanh Phong

ttphong-vpub@travinh.gov.vn

18

Lâm Văn Tốt

lvtot@travinh.gov.vn

19

Hà Thu Phương

htphuong@travinh.gov.vn

20

Nguyễn Thị Náo

ntnao@travinh.gov.vn

21

Trần Huy Cận

thcan@travinh.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

22

Lý Thanh Trà

lttra-vpub@travinh.gov.vn

23

Trịnh Thị Lệ Quân

ttlquan@travinh.gov.vn

24

Lữ Thị Lan

ltlan@travinh.gov.vn

25

Trần Văn Ân

tvan-vpub@travinh.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP – NGOẠI VỤ

26

Lục Thị Tiến

lttien@travinh.gov.vn

27

Nguyễn Quốc Dũng

nqdung-vpub@travinh.gov.vn

28

Nguyễn Văn Dứt

nvdut@travinh.gov.vn

29

Nguyễn Minh Vũ

nmvu@travinh.gov.vn

30

Lương Thị Mãnh

ltmanh@travinh.gov.vn

31

Nguyễn Thị Thơm

ntthom@travinh.gov.vn

32

Nguyễn Thị Cẩm Tú

ntctu-vpub@travinh.gov.vn

33

Nguyễn Ngọc Bích Trâm

nnbtram@travinh.gov.vn

34

Lê Thị Diệu

ltdieu@travinh.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN – NỘI CHÍNH

35

Lê Hữu Toàn

lhtoan@travinh.gov.vn

36

Trần Kim Luyến

tkluyen@travinh.gov.vn

37

Trần Thị Mỹ Linh

ttmlinh@travinh.gov.vn

38

Huỳnh Thị Huyền Trân

hthtran-vpub@travinh.gov.vn

39

Trần Văn Viễn

tvvien@travinh.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

40

Đào Thanh Lâm

dtlam-vpub@travinh.gov.vn

41

Hà Minh Huệ

hmhue@travinh.gov.vn

42

Huỳnh Chí Linh

hclinh@travinh.gov.vn

43

Lê Thị Thu Thủy

lttthuy@travinh.gov.vn

44

Nguyễn Thị Thanh Trúc

ntttruc-vpub@travinh.gov.vn

45

Dương Hồng Thắng (Thắng Victory)

dhthang@travinh.gov.vn

46

Dương Thị Mỹ Tiên

dtmtien@travinh.gov.vn

47

Nguyễn Quang Tuyến

nqtuyen@travinh.gov.vn

48

Nguyễn Thị Thu Thảo

nttthao-vpub@travinh.gov.vn

59

Trần Thị Hồng Thúy

tththuy@travinh.gov.vn

50

Trần Thị Diệp

ttdiep@travinh.gov.vn

51

Thái Kim Ngân

tkngan-vpub@travinh.gov.vn

52

Trần Trọng Nhân

ttnhan-vpub@travinh.gov.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC – CÔNG BÁO

53

Lê Quang Long

lqlong@travinh.gov.vn

54

Lư Chí Thương

lcthuong@travinh.gov.vn

55

Đỗ Thị Bích Chi

dtbchi@travinh.gov.vn

56

Dương Minh Lê

dmle@travinh.gov.vn

57

Mai Hữu Văn

mhvan@travinh.gov.vn

58

Lữ Thị Trúc Phương

lttphuong.ubtinh@travinh.gov.vn

59

Nguyễn Ngọc Trang Thanh

nntthanh@travinh.gov.vn

60

Đỗ Đoàn Phương An

ddpan@travinh.gov.vn

61

Nguyễn Thị Anh Đào

ntadao.vpub@travinh.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

62

Cao Văn Giảng

cvgiang@travinh.gov.vn

63

Dương Văn Nhanh

dvnhanh@travinh.gov.vn

HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA VP.UBND TỈNH

64

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

travinh@chinhphu.vn

vpubndtinh@travinh.gov.vn

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 1 438
  • Tất cả: 1878561