image banner
Chức năng nhiệm vụ của các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 431

- Phòng Hành chính – Quản trị:

Thực hiện chức năng quản lý thống nhất việc phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hàng năm; chịu trách nhiệm kiểm tra việc quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật; theo dõi quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức công tác quản trị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý đội xe của Văn phòng UBND tỉnh.

- Phòng Tổng hợp – Ngoại vụ:

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình công tác; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; các phiên họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh; họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; biên tập các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ, quản lý các tổ chức hữu nghị và lập thủ tục đoàn vào, đoàn ra. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phòng Kinh tế:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Tài chính ngân sách, giá cả thị trường, quản lý công sản, thuế, phí, lệ phí, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ; tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm tài chính, xổ số, kiểm toán ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

- Phòng Khoa giáo – Văn xã:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; lao động, chính sách xã hội và người có công; y tế; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác dân tộc, tôn giáo; báo chí, xuất bản, in ấn, phát thanh và truyền hình.

- Phòng Nông nghiệp – Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể.

- Phòng Công nghiệp – Xây dựng:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp; đầu tư công; xây dựng cơ bản; giao thông vận tải; an toàn giao thông; nhà ở; phát triển đô thị, quy hoạch, kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật, đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin.

- Ban Tiếp công dân – Nội chính:

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác chung của các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ (không bao gồm công tác thi đua khen thưởng và công tác tôn giáo), Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh. Tham mưu về cải cách hành chính (trừ kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử); về cải tiến lề lối làm việc, duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 981
  • Trong tuần: 3 143
  • Tất cả: 1888066