Lượt xem: 1747

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh là 16.744.000.000 đồng, trong đó:

- Văn phòng UBND tỉnh:                      11.625.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                   11.625.000.000 đồng.

- Trung tâm Tin học - Công báo:            1.359.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                        801.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:             558.000.000 đồng.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công:     1.474.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                         918.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:              556.000.000 đồng.

- Trung tâm HN và Nhà khách Trà Vinh:   2.286.000.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí thực hiện tự chủ:                      1.119.000.000 đồng.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ:           1.167.000.000 đồng.

 

Kim Ngân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 403
  • Trong tuần: 12,259
  • Tất cả: 1,646,855