image banner
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1721

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán Hội đồng nhân dân quyết định)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

 

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

 


 


A

B

3

 


A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

9.861.060

 


I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.683.150

 


1

Thu NSĐP được hưởng 100%

1.910.264

 


2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.772.886

 


II

Thu bổ sung từ NSTW

4.865.311

 


1

Thu bổ sung cân đối

3.831.602

 


2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.033.709

 


III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

 


IV

Thu từ nguồn kết dư

211.082

 


V

Thu từ nguồn CCTL

101517

 


B

TỔNG CHI NSĐP

9.838.160

 


I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.491.852

 


1

Chi đầu tư phát triển

2.125.541

 


2

Chi thường xuyên

6.052.897

 


3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

600

 


4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

 


5

Dự phòng ngân sách

170.984

 


6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

95.443

 


7

Chi thực hiện chính sách TGBC theo TT31/2019/TT-BTC, thôi việc, nghỉ việc theo NQ71/2018/NQ-HĐND, NQ 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh,…

45.387

 


II

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ khác

1.033.709

 


1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

 


2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.033.709

 


III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

 


IV

Chi từ nguồn kết dư

211.082

 


V

Chi từ nguồn CCTL

101.517

 


C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

22.900

 


D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

45.200

 


1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 


2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

45.200

 


E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

10.050

 


1

Vay để bù đắp bội chi

 

 


2

Vay đề đầu tư các công trình dự án (1)

10.050

 

 (1) KH năm 2021 cho 2 dự án: 10.050 trđ


 - Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (DA VILG): 4.455 trđ- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Trà Vinh: 5.595 trđ trđ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 14 892
  • Tất cả: 1807322