image banner
Phòng Hành chính - Quản trị
Lượt xem: 97

Thực hiện chức năng quản lý thống nhất việc phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hàng năm; chịu trách nhiệm kiểm tra việc quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật; theo dõi quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức công tác quản trị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý đội xe của Văn phòng UBND tỉnh.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 597
  • Tất cả: 1882820