image banner
Phòng Tổng hợp – Ngoại vụ
Lượt xem: 60

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình công tác; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; các phiên họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh; họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; biên tập các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ, quản lý các tổ chức hữu nghị và lập thủ tục đoàn vào, đoàn ra. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 600
  • Tất cả: 1882823