Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 30/12/2021)  

Mục đích của Kế hoạch nhằm lồng ghép công tác phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phấn đấu 100% dân cư khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh có nơi ở an toàn; chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như sau:

Biện pháp phi công trình: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực, nhận thức của người dân trong việc phòng, tránh, ứng phó với thiên tai; tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai hàng năm phù hợp tình hình thiên tai, trong đó xác định các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ cao khi xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh.…

Biện pháp công trình: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới kè sông, các tuyến đê xung yếu để hạn chế sạt lở; gia cố, sửa chữa các cống đầu mối, nạo vét kênh mương đảm bảo tiêu thoát nước và vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Xây dựng cơ cấu sản xuất và lịch thời vụ phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ, khôi phục, trồng mới rừng phòng hộ ven biển để gây bồi, tạo bãi, bảo vệ công trình đê điều. Lồng ghép vào chương trình nông thôn mới để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, chợ, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và kiên cố hóa nhà ở của người dân; nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở vùng bị ngập lụt và các tuyến đường thường xuyên bị ngập trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ công tác ứng phó thiên tai.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở xã Đức Mỹ, huyện Càng Long

Kế hoạch cũng đưa ra các kịch bản thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh như: bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, nước dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, lốc, sét, sạt lở đất…

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, địa phương; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

                                   Phòng NN, TN&MT - Nguồn Quyết định số 3054/QĐ-UBND

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 12,675
  • Tất cả: 794,772