image banner
Trà Vinh: Phấn đấu giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo
Lượt xem: 85

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Trà Vinh với sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cho cả giai đoạn và hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

anh tin bai

Người dân xã Châu Điền, huyện Cầu Kè  thoát nghèo nhờ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả (Ảnh: Minh Thùy)

Năm 2023, tỉnh đã triển khai 63 dự án/mô hình đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ cho 883 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm, với trên 1.600 lượt người dự…

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; tổ chức hội thảo, hội nghị và các hoạt động có liên quan về công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tỉnh và địa phương tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh, thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế…

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 3.416 hộ nghèo, chiếm 1,19% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh; giảm 1.988 hộ nghèo, tương đương giảm 0,69% (vượt 0,19% so với chỉ tiêu được giao) so với cuối năm 2022.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh, UBNB tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 0,5%); phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo để nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, phấn đấu trong năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều tăng từ 1% - 1,5%.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện.

Cổng TTĐT tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 1 442
  • Tất cả: 1878565