Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp mực máy photocopy, mực máy in phục vụ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021