Lượt xem: 958

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 02/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022.

Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh

Theo Kế hoạch, đối tượng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh và viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Kế hoạch này được triển khai nhằm phòng ngừa tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh, giúp bố trí, sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, chủ động phòng ngừa các hành vi tham nhũng trong cơ quan; làm trong sạch đội ngũ công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức phải được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, khoa học và hợp lý, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn hoạt động; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Phòng, Ban, Trung tâm và không làm ảnh hưởng đến việc tăng, giảm biên chế của cơ quan.

Không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức đang thực hiện hoặc đang phụ trách.

Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức.

Công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành nghiêm các quyết định của người đứng đầu đơn vị.

Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung và hình thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: nội dung chuyển đổi vị trí công tác từ bộ phận này sang bộ phận khác đối với công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm trong Bản mô tả vị trí việc làm của cơ quan hoặc giữa các lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý.

  Hình thức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chỉ được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ công chức, viên chức của Chánh Văn phòng UBND tỉnh hoặc của lãnh đạo Phòng, Ban, Trung tâm (nếu chuyển đổi trong phạm vi Phòng, Ban, Trung tâm).

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng lĩnh vực chuyển đổi./.

 

                                                                                                          H.L (HCQT)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 288
  • Trong tuần: 14,432
  • Tất cả: 1,435,179