image banner
Chức năng nhiệm vụ của các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng
Lượt xem: 66

1. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

b) Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

a) Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ.

b) Phòng Kinh tế.

c) Phòng Công nghiệp - Xây dựng.

d) Phòng Khoa giáo - Văn xã.

đ) Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

e) Phòng Hành chính - Quản trị.

g) Ban Tiếp công dân - Nội chính.

h) Trung tâm Phục vụ hành chính công (đơn vị hành chính đặc thù).

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh (có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng), gồm:

a) Trung tâm Tin học - Công báo.

b) Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Trà Vinh.

c) Nhà khách Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 600
  • Tất cả: 1882823