image banner
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Lượt xem: 787
Ngày 4/12, toàn thể đảng viên, hội viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Dự và chỉ đạo tại điểm cầu chính có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết.  Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Chương trình hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Tại hội nghị, các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Đồng chí, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh học tập các chuyên đề

Vào buổi chiều ngày 4/12, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ truyền đạt chuyên đề về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội nghiêm túc tiếp thu tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết thường xuyên, liên tục, gắn với vị trí, trách nhiệm công tác, từ đó, không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu thời gian tới cần phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 một cách sâu rộng, lan toả, hiệu quả; nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội; không để tình trạng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết “đầu voi, đuôi chuột”; phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc về hiệu quả thực hiện Nghị quyết một cách thực chất, thực sự”.

Để duy trì nề nếp học tập, quán triệt gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Công văn số 1726-CV/BTGTU, ngày 01/12/2023 về việc gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua tiếp thu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa III phải đảm bảo 2 nội dung cơ bản sau: (1) Nhận thức của bản thân về các nội dung Nghị quyết. (2) Trách nhiệm của bản thân đối với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị này, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân nộp về Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trước ngày 11/12 để kiểm tra, đánh giá, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Riêng cán bộ, đảng viên không dự hội nghị trực tuyến ngày 04/12, sau khi được cấp ủy triển khai quán triệt, thì sau 1 tuần, nộp bài thu hoạch về cấp ủy địa phương, đơn vị để đánh giá, xác nhận.

Quốc Bình


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 1 441
  • Tất cả: 1878564