Trà Vinh: Phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025          

 Ảnh. Cống Thâu Râu - huyện Cầu Ngang

Theo đó, mục tiêu chung là quan trắc môi trường và thu mẫu giám sát dịch bệnh trên động vật thủy sản nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản, đồng thời đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, cụ thể: Chủ động quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường 100% vùng nuôi trọng điểm, nuôi các đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra), nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế (nhuyễn thể, cá lóc…); đảm bảo 80% cán bộ làm công tác quan trắc tại Chi cục Thủy sản được  đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về quan trắc, cảnh báo môi trường; 50% các cơ sở nuôi được hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền các biện pháp kiểm soát các yếu tố môi trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản; kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản được chuyển tải nhanh nhất đến các cơ quan quản lý, người nuôi và các tổ chức, cá nhân liên quan để có biện pháp ngăn ngừa và xử lý, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin về quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản được hệ thống hóa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản; nâng cao khả năng dự đoán, dự báo tình hình diễn biến của môi trường và dịch bệnh đáp ứng nhu cầu cảnh báo trong chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả cho người nuôi góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao giai đoạn 2021 - 2025.

Về nội dung thực hiện bao gồm: Quan trắc môi trường vùng nước cấp (các điểm sông đầu nguồn) và thu mẫu giáp xác ngoài tự nhiên; quan trắc môi trường nước và giám sát sự lưu hành của các tác nhân gây bệnh trong ao, bãi nghêu;  tiếp nhận và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc môi trường để truyền nhận và chia sẻ số liệu quan trắc môi trường và thu mẫu giám sát dịch bệnh động vật thủy sản của địa phương đến Tổng cục Thủy sản, đồng thời nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc môi trường và tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người nuôi về công tác quản lý và bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý khi xảy ra dịch bệnh.

                                                   NN (NN) – Nguồn Quyết định số 1175/QĐ-UBND

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1510
  • Trong tuần: 10,214
  • Tất cả: 324,984