Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid-19

Ngày 24/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 3645/UBND-NC  về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid-19

Tình hình dịch dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đã và đang tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt tỉnh ta đã thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ lần thứ 3, tình trạng lao động mất việc làm kéo dài ở nhiều nơi, từ đó người dân gặp rất nhiều khó khăn, càng gia tăng nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian tới.

Để chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

Tiếp tục tổ chức triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện các biện pháp công tác phòng, chống tội phạm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn để quán triệt thực hiện. Chủ động đánh giá sát tình hình và dự báo những tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý. Từ đó, xây dựng phương án, kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Chủ động xây dựng phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19. Tập trung nguồn lực thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, khắc phục kịp thời những khó khăn về đời sống, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao phạm tội, vi phạm pháp luật để ổn định cuộc sống.

Tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; thông qua công tác phòng, chống dịch, đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức tự phòng, tự bảo vệ không để sơ hở, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động, vi phạm pháp luật, tích cực tham gia tố giác, vây bắt tội phạm.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động như: Trộm cấp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực, địa bản phụ trách, nhất là hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch để lây lan dịch bệnh phức tạp, trục lợi chính sách hỗ trợ người dân, ngân sách phục vụ phòng, chống dịch,…

Tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, chế độ chính sách, khen thưởng kịp thời cho lực lượng phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phân công lực lượng bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình, không để thất thoát, mất trộm tài sản, xảy ra cháy nổ...

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá tình hình lao động và nhu cầu về lao động và việc làm, nhất là thống kê số lượng công nhân, lao động trong tỉnh và từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương có nhu cầu lao động tại tỉnh để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo thu nhập ổn định cuộc sống; khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ động nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của người dân, kịp thời hỗ trợ những người quá khó khăn, "không để bất kỳ người dân nào thiếu đói”.

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quy định./.

                 Phòng NC Nguồn Công văn số 3645/UBND-NC


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 533
  • Trong tuần: 5,356
  • Tất cả: 420,432